Ana Sayfa   I  Hizmetlerimiz   I  Vekaletname   Hakkımızda   I   İletişim
İhracat Hizmetleri
 • Faturanın Düzenlenmesi
 • Gümrük Beyannamesi Tanzimi
 • ATR , EUR 1 ,Menşe Şahadetnamesi v.b. Tanzimi
 • Ticaret Odası Tasdikleri
 • İhracatçı Birlikleri Tasdiki
 • Gümrük Çıkış Beyannamesi Takibi
 • Gümrük Beyannamelerinin Kapanışları
 • Geçici Çıkışlarda Süre Takibi
 • Evrak Teslimatı.
İthalat Hizmetleri
 • G.T.İ.P Tespiti
 • Gümrük beyannamesi tescili ve İşlemlerin takibi
 • Teminat mektubu alımı
 • Gümrükleme işlemi biten malların bilgisi
 • Maliyet Hesaplaması
 • Kontrol Belgesi çıkarılması
 • Teminat Mektubu Çözümü
İşlem Takip Hizmetleri
 • Gümrük Çıkış Beyannamesi Takibi
 • Gümrük Beyanname Kapanışları
 • Geçici Çıkışlarda Süre Takibi
 • Evrak Teslimatı
 • Transit Ticaret
 • Gümrük Mevzuat Danışmanlığı
 • Dahilde İşleme
 • Hariçte İşleme
 • Serbest Bölge
 • Hava Kargo İthalatı
 • Gümrüklü Genel Antrepo

Gaziantep Gümrük Müdürlüğü Yanı
Gasbas Büroları No : 25 Başpınar / Gaziantep
Telefon : 0342 359 10 82
Fax         : 0342 359 10 83