Ana Sayfa   I  Hizmetlerimiz   I  Vekaletname   Hakkımızda   I   İletişim
Vekaletname Örneği İçin Tıklayınız.

İlk Defa İşlem Yapacak olan firmalar için gerekli evrak listesi aşağıda verilmiştir.
Aşağıda verilen evrakların tamamının aslı veya noter tasdikli suretleri gerekmektedir.

  1. Vekaletname
  2. Vergi Dairesi Mükellefiyet Yazısı
  3. Oda Sicil Kayıt Sureti
  4. İmza Sirküleri
  5. Ticaret Sicil Gazetesi ( Kuruluş ve Değişiklikler )
  6. İmzaya Yetkili Kişilerin Kimlik Fotokopisi

Gaziantep Gümrük Müdürlüğü Yanı
Gasbas Büroları No : 25 Başpınar / Gaziantep
Telefon : 0342 359 10 82
Fax         : 0342 359 10 83